Menu
Your Cart

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης, καθώς και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Η επιχείρηση Α.Σπάργια & Σια Ε.Ε συλλέγει κατά νόμω τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) Σε περίπτωση παραγγελίας (ότι είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης)

β) Σε περίπτωση εγγραφής στο δικτυακό μας τόπο για είσοδο μέλους. (Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές είναι οι απολύτως απαραίτητες ως ανωτέρω εκτέθηκαν. 

γ) για λόγους εμπορικής προώθησης, αρχείου αναφοράς κλπ, πάντα όμως με τη συναίνεση σας

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, ενημέρωση σας για προϊόντα και αποστολή των αγορών σας., και διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ετών. Έκαστος συναλλασσόμενος με την επιχείρηση, αν χρειασθεί παρέχει ρητή συγκατάθεση, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο, ή κάθε πρόσφορο τρόπο, όπου θα δηλώνει ότι συναινεί να διατηρηθούν και επεξεργασθούν τα παραπάνω στοιχεία / δεδομένα του από την Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε , όπως προβλέπει η ισχύουσα Ευρωπαϊκή και ημεδαπή νομοθεσία, περί προσωπικών δεδομένων, με σκοπό, την εκτέλεση σύμβασης, την αποστολή ενημερώσεων, προσφορών και κοινοποίηση δράσεων, την μελλοντική αναφορά, για  συγκεκριμένο ή αναγκαίο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση των 10 ετών.  Όλοι οι συναλλασσόμενοι με την Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε ενημερώνονται για τα νόμιμα δικαιώματα τους (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας κ.α.) και για τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρηση, σύμφωνα με την άνω σχετική νομοθεσία και την παρούσα (βλ κατωτέρω) Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης .

 Η Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε δεσμεύεται να μην προβεί σε καμία περίπτωση σε κοινοποίηση  προς τρίτους των δεδομένων αυτών και θα χρησιμοποιούνται νόμιμα , σύμφωνα με την Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την άνω Πολιτική μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  και τις εξαιρέσεις που αυτή προβλέπει. . Όλα σας τα δεδομένα καταχωρούνται σε servers τα οποία έχουν Κωδικούς Πρόσβασης και όλα τα απαραίτητα συστήματα κρυπτογράφησης και προστασίας .Η επιχείρηση γενικά λαμβάνει συνέχεια όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

Γενικότερα, η σωστή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ρυθμίζεται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και από τον αντίστοιχο ελληνικό νόμο υπ’ αριθμό 4624/2019 που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άνω Κανονισμού. Επίσης διέπονται από τον νόμο 2251/1994 όπως κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α. 5338/2018, που διέπει την προστασία του καταναλωτή. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των χρηστών και της εταιρείας μας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας Δεδομένων είναι η εταιρεία Α.Σπάργια &Σια Ε.Ε, με στοιχεία επικοινωνίας : email: info@eshop-faenza.gr  ή στο τηλέφωνο 23740 52444

Επιπλέον, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την κοινή Υπουργική Απόφαση 70330/2015, η επιλογή ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών («AlternativeDisputeResolution») σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν ο χρήστης έχει πρόβλημα με μια αγορά που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και διαμένει στην Ε.Ε., μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο “Επίλυση διαφωνιών μέσω διαδικτύου” για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Ο Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι ο ακόλουθος:

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος (ECC ΕΛΛΑΔΟΣ), διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα.

Οι αριθμοί τηλεφώνου είναι :  2106460862 και 2106460814 // email: info@eccgreece.gr.

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον άνω φορέα για πλήρη καθοδήγηση σχετικά με ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της καταγγελίας του.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πώς το eshop-faenza.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή σχετίζεται με τα προϊόντα που παρουσιάζονται και πωλούνται στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: info@eshop-faenza.gr ή στο τηλέφωνο 23740 52444 (Δευτέρα με Σάββατο 8:00 – 16:30 )

 

Πολιτική Απορρήτου – Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η εταιρία μας σέβεται και προστατεύει το απόρρητό σας. Η Πολιτική Απορρήτου που περιγράφεται εδώ και εφαρμόζεται, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο μας  κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, περιηγείστε στις σελίδες μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων διέπεται από το νομικό πλαίσιο το Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ, όπως αυτός ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο και ισχύει έως και σήμερα.

Για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται η εταιρία Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε με έδρα τη Χανιώτη Χαλκιδικής, η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και την ορθή τήρηση και εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας για την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας τέτοιων δεδομένων.

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ο χρήστης αποδέχεται και δίνει ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στο eshop-faenza.gr να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που ο ίδιος παραχωρεί, όταν αυτό είναι απαραίτητο και εάν φυσικά απαιτείται στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών που περιγράφονται κατωτέρω.

Σας προσκαλούμε επίσης να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του eshop-faenza.gr, επειδή περιέχουν επίσης σημαντικές ενδείξεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τα συστήματα ασφαλείας που υιοθετούνται από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

  

Προαιρετική ή υποχρεωτική κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων στο eshop-faenza.gr όταν σας ζητείται κατά περίπτωση μέσω της χρήσης του ιστοτόπου μας, ενδέχεται να είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική ή προαιρετική για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού (π.χ. Ολοκλήρωση πληρωμής, εκτέλεση παραγγελίας, εγγραφή στο newsletter, κ.ά).

Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της παροχής των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται κάθε φορά – με αναφορά στα συγκεκριμένα δεδομένα που ζητούνται – στο σημείο εισόδου/εγγραφής για κάθε συλλογή δεδομένων, με την επισήμανση υποχρεωτικών πληροφοριών με αστερίσκο (*).

Εάν αρνηθείτε να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικές, είτε εκ του Νόμου (π.χ. ΑΦΜ) , είτε του χαρακτήρα της συμβάσεως (π.χ. στοιχεία παραλήπτη), θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης συλλογής δεδομένων ή να σας παρέχουμε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες στο eshop-faenza.gr.

Η παροχή πρόσθετων δεδομένων στο eshop-faenza.gr, εκτός αυτών που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει καμία συνέπεια σε σχέση με τους κύριους σκοπούς της συλλογής (όπως για παράδειγμα η χρήση του ίδιου του ιστοτόπου).

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

1.    Για τη δημιουργία και διαχείριση του προσωπικού σας λογαριασμού.

2.    Για τη διαχείριση των παραγγελιών σας και την ορθή εκτέλεση των αγορών σας.

3.    Για την ηλεκτρονική σας περιήγηση στο διαδικτυακό μας ιστότοπο (cookies).

4.    Για να γνωρίζουμε την ανταπόκριση σας και τον βαθμό ικανοποίησης σας από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, ώστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς (με συναίνεση σας)

5.    Για την ενημέρωση αρχείου των παρασχεθεισών υπηρεσιών μας και των οικονομικών προσφορών μας (με προηγούμενη συναίνεση σας)

6.    Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

7.    Για την αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων (εφόσον προηγηθεί ρητή συγκατάθεσή σας για το συγκεκριμένο σκοπό).,

8.    Για την ύπαρξη δυνατότητας μελλοντικής αναφοράς για επόμενη εξυπηρέτηση σας, (με προηγούμενη συναίνεση σας)

9.    Για τη γενικότερη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

 Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Το eshop-faenza.gr δεσμεύεται πως δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιονδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες χρηστών/επισκεπτών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση αυτή είναι υποχρεωτική από το νόμο ή απαιτείται για σκοπούς προβλεπόμενους από το νόμο, για τους οποίους δεν απαιτείται συναίνεση του ατόμου (για παράδειγμα όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προς εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπως η εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας).

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατίθενται σε τρίτους οι οποίοι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτόνομα και αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς.

Το eshop-faenza.gr έχει επιλέξει να συνεργάζεται και με άλλες εταιρίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που εσείς χορηγείτε με ρητή συγκατάθεσή σας, για την εκτέλεση ορισμένων και συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας ή στείλτε μας email στο info@eshop-faenza.gr, αν θέλετε να λάβετε μια λίστα των συνεργαζόμενων εταιριών.

Υπάρχει πιθανότητα το eshop-faenza.gr να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τρίτων, τα οποία διαβιβάζονται απευθείας στην Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε από τους ίδιους τους χρήστες/επισκέπτες, όπως όταν ο χρήστης που πληρώνει ένα προϊόν είναι διαφορετικός από τον παραλήπτη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι ευθύνη του χρήστη να λάβει συναίνεση από αυτό το πρόσωπο προτού ανακοινώσει τα προσωπικά του δεδομένα στο eshop-faenza.gr και να τον ενημερώσει σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, διότι ο χρήστης θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την παραχώρηση των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου που δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται κατά παράνομο ή ακατάλληλο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε τρίτο πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το eshop-faenza.gr υπό τις συνθήκες αυτές έχει τα ίδια δικαιώματα με αυτά που περιγράφονται κατωτέρω, στην παράγραφο υπό τον τίτλο «Τα Δικαιώματά Σας».

 

Μέτρα Ασφαλείας

Είναι σταθερή και απόλυτη η προσήλωση μας στην ασφάλεια των δεδομένων σας. Λαμβάνουμε σταθερά, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων σας.

Συνεργαζόμαστε μόνο με όσους επεξεργάζονται δεδομένα με ίδιους όρους εμπιστευτικότητας και ασφαλείας με εμάς, και σταθερά επικαιροποιούμε και βελτιώνουμε τις πρακτικές ασφαλείας μας.

Προς τούτο, θεσπίζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που επαρκούν για να μειώσουν στο ελάχιστο τους κινδύνους καταστροφής ή απώλειας δεδομένων – ακόμη και τυχαία – να παρεμποδίσουν την ανεπίτρεπτη πρόσβαση, παράνομους τρόπους επεξεργασίας και είδη επεξεργασίας που δεν είναι σύμφωνα με τους σκοπούς συλλογής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ωστόσο, το eshop-faenza.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί στους χρήστες του ότι τα μέτρα ασφαλείας που υιοθετούνται για την προστασία του ιστότοπου, τη διαβίβαση δεδομένων και τις πληροφορίες στον ιστότοπο εν γένει, περιορίζουν ή εξαιρούν κάθε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διασποράς δεδομένων μέσω συσκευών χρηστών.

Στη μη πιθανή λοιπόν περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση των δεδομένων μας, το eshop-faenza.gr θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Αρχών.

 Αν εσείς διαπιστώσετε διαρροή των δεδομένων σας, πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τότε που θα λάβετε γνώση.

 

Σας συμβουλεύουμε ακόμη να διασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας είναι εξοπλισμένος με το κατάλληλο λογισμικό για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο, τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων (όπως ενημερωμένα συστήματα προστασίας από ιούς) και ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου σας έχει υιοθετήσει επίσης κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της μετάδοσης προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου (όπως firewall και antispamming φίλτρα).

 

Τα Δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρηση μας (δικαίωμα πρόσβασης).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από το eshop-faenza.gr σχετικά με την πηγή λήψης των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας που ισχύουν για τα προσωπικά σας δεδομένα, το είδος του λογισμικού που εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για την επεξεργασία δεδομένων, τα ονόματα των προσώπων ή των κατηγοριών προσώπων στα οποία μπορούν να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα ή στα οποία μπορούν να αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (δικαίωμα ενημέρωσης). Όλες αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Επιπλέον δικαιούστε:

 

-  Την ενημέρωση, διόρθωση και τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα διόρθωσης).

 

-   Να αιτηθείτε τη διαγραφή και οριστική εξάλειψη των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής - λήθης). Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρησή μας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους κάτωθι αποκλειστικά αναφερόμενους λόγους:

1) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν από την επιχείρησή μας ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

2) ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρησή μας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

3) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.

4) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

5) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ευρωπαϊκού ενωσιακού δίκαιου στο οποίο υπόκειται η επιχείρησή μας.

6) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο αρ. 8 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

 

-  Τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τoν αποκλεισμό των προσωπικών σας δεδομένων που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που κρίνονται περιττά για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή μεταγενέστερα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας). Γενικότερα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, χωρίς δικαίωμα σε περαιτέρω επεξεργασία, τηρώντας μόνο όσα δεδομένα χρειάζεστε για μελλοντική αναφορά.

 

-   Να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην επιχείρησή μας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα για τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με ασφαλή τρόπο (δικαίωμα στη φορητότητα). Γενικότερα, η ανάκτηση και επανάχρηση ή προώθηση σε τρίτους των προσωπικών σας δεδομένων, θα γίνεται για σκοπούς και υπηρεσίες που εσείς επιλέγετε και υποδεικνύετε.

 Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε εν όλω ή εν μέρει (δικαίωμα εναντίωσης) εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ιδίως εάν τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφήμισης ή αλληλογραφίας άμεσης εμπορικής προώθησης ή εάν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ή για έρευνες αγοράς.

Να αιτηθείτε να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστική αλληλογραφία κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «unsubscribe-διαγραφή» που περιλαμβάνεται εντός διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Μπορείτε να ασκήσετε ελεύθερα τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας γραπτό αίτημα στο eshop-faenza.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eshop-faenza.gr και θα σας απαντήσουμε άμεσα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

 

Προθεσμία απάντησης

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα πελατών στη διάρκεια ενός μήνα. Περιστασιακά ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει μια σειρά αιτημάτων προς απάντηση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Για να βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντα ακριβή, ενημερωμένα, κατάλληλα και πλήρη, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eshop-faenza.gr.

 

Στοχευμένη Διαφήμιση

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι με την αποδοχή της Παρούσας Πολιτικής Απορρήτου καθώς και των Γενικών Όρων Χρήσης, χορηγείτε τη ρητή συγκατάθεσή σας στο eshop-faenza.gr για να συλλέγει, αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας, όταν:

1)αγοράζετε τα προϊόντα μας, ή λαμβάνετε μία οικονομική προσφορά από εμάς

2)δημιουργείτε προφίλ χρήστη και εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας.

3)συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό, προωθητική ενέργεια ή έρευνα.

4)μας ενημερώνετε ή μας θέτετε, ένα ερώτημα (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά), φόρμα επικοινωνίας, σύνδεσμο email, εισάγοντας το email, ονοματεπώνυμο, ηλικία, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο για σκοπούς πώλησης που αφορούν προϊόντα παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη παραγγείλει, αγοράσατε ή γενικότερα εκδηλώσατε το ενδιαφέρον σας με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και για την αποστολή διαφημίσεων ή newsletter σχετικά με προϊόντα παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη παραγγείλει, αγοράσατε ή γενικότερα εκδηλώσατε το ενδιαφέρον σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eshop-faenza.gr.

Για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα επεξεργασίας του λογαριασμού σας.

 

Αυτόματες τεχνολογίες ή αλληλεπιδράσεις.

Καθώς αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα, μπορεί να συλλέγουμε αυτόματα τεχνικές πληροφορίες επί του εξοπλισμού, τις διαδικασίες περιήγησης, κ.ά. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες μέσα από τα cookies, τις καταγραφές στον διακομιστή και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

 

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων μερών

Ο ιστότοπός μας μπορεί περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς, αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των χρηστών κατά την πλοήγησή τους. Το eshop-faenza.gr δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Το eshop-faenza.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και τους κανόνες που εφαρμόζουν, ακόμη και σε σχέση με το απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πλοήγησή σας στις σελίδες τους. Σας καλούμε λοιπόν να είστε προσεκτικοί όταν επισκέπτεστε αυτούς τους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων στον ιστότοπό μας και να διαβάσετε πολύ προσεκτικά την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης τους.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις ιστοσελίδες άλλων εταιριών.

 

Διαδικτυακά κανάλια πολυμέσων

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από πηγές πολυμέσων στο διαδίκτυο, όπως ιστότοποι, κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν στην προσαρμογή και βελτίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς. Από όπου τυχόν χρησιμοποιούμε πληροφορίες από αυτές τις πηγές, θα σεβόμαστε τα δικαιώματα που έχετε ορίσει για το πώς θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας. Συνιστούμε να εξετάζετε τακτικά τις ειδοποιήσεις απορρήτου και τις ρυθμίσεις προτίμησης που είναι διαθέσιμες σε εσάς σε οποιοδήποτε διαδικτυακό κανάλι πολυμέσων, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν.

 

Ασφάλεια

Η «Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε» αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος μας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά θέλετε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του password ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της «Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε» δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: To eshop-faenza.gr δεν θα σας ζητήσει ποτέ τα στοιχεία εισόδου σας (username ή password) με email, τηλεφωνικώς ή γραπτώς.

 

Εξασφάλιση του Απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων.

Το eshop-faenza.gr χρησιμοποιεί δικλείδες ασφαλείας, με τις οποίες εξασφαλίζεται το απόρρητο κατά τη μεταφορά των δεδομένων (η κρυπτογράφησή τους εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω διαδικτύου).

Κατά την εγγραφή νέου Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα η οποία είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα eshop-faenza.gr, ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Διεύθυνση e-mail. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το eshop-faenza.gr και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του πελάτη/αγοραστή.

Στο eshop-faenza.gr παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των πελατών/αγοραστών εκείνων που είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο eshop μας, είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του eshop-faenza.gr. H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω του eshop-faenza.gr, δηλαδή να αποστέλλονται οι αγορές τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.λπ. Το eshop-faenza.gr δε θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός πελάτη/αγοραστή ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με το eshop-faenza.gr.

O πελάτης/αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων του eshop-faenza.gr όλων των προσωπικών του στοιχείων που κοινοποίησε κατά τον ως άνω τρόπο στο ιστότοπο μας, εφόσον έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών του και δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς το eshop-faenza.gr

 

Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος eshop-faenza.gr, υποχρεούται:

Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του eshop-faenza.gr για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του eshop-faenza.gr για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.

Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης του eshop-faenza.gr καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.

Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης. Να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, το eshop-faenza.gr έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό πελάτη.

Επίσης ο πελάτης θα πρέπει να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό σύνδεσης του (username, password) στις υπηρεσίες του eshop-faenza.gr. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα το eshop-faenza.gr μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eshop-faenza.gr, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του(password). Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος της κάθε συνόδου (session). Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο eshop.

 

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη και οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/μέλος στη «Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε» είναι εμπιστευτικές και η «Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα.

1.Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας, αποστολή παραγγελίας κλπ.

2.Η «Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

3.Σε κάθε περίπτωση το eshop της «Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του eshop-faenza.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.).

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του eshop-faenza.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται στη βάση δεδομένων της «Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε», μπορούν να διαγραφούν άμεσα κατόπιν αιτήσεως του πελάτη

 

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η Α.Σπάργια&Σια Ε.Ε δύναται να τροποποιεί ή να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της τρέχουσας τοποθεσίας, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ακόμη και λόγω επικαιροποίησης της νομοθεσίας που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και προστατεύει τα δικαιώματά σας, αλλά και ως συνέπεια της συνεχούς προσπάθειάς μας να βελτιώνουμε την Προστασία των Δεδομένων σας. Τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις και ενημερώσεις της πολιτικής απορρήτου θα αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και θα γνωστοποιούνται έτσι στους χρήστες, ώστε θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στο eshop-faenza.gr. Σας καλούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτήν την ενότητα για να διαβάσετε την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.

 

Πολιτική Cookies – Τεχνολογία & Διαχείριση

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους χρήστες, κάνοντας την περιήγηση γρηγορότερη και ευκολότερη. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν τυχόν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτώσετε τις εικόνες του ιστότοπου ή/και να μην μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα στο καλάθι σας και να πραγματοποιήσετε αγορά.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org

  

Τύποι Cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιεί ο ιστότοπος περιγράφονται παρακάτω:

Cookies επίσκεψης - sessioncookies

Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης(browser) της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Μερικές από τις λειτουργίες τους είναι ότι σας επιτρέπουμε να μετακινείστε σε διάφορες σελίδες στον ιστότοπο μας, κρατάμε στο καλάθι σας τα προϊόντα που έχετε προσθέσει κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας και μας επιτρέπουν την άρτια λειτουργία του μηχανισμού checkout για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας.

Μόνιμα cookies - persistentcookies

Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος περιήγησης της συσκευής σας (υπολογιστής, tablet, κινητό) ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα αυτής, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για να θυμόμαστε την περιήγηση και τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπό μας, καθώς και για να σας επιτρέπεται η αλληλεπίδραση με τις πλατφόρμες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Cookies πρώτου μέρους First-party cookies

Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Cookies τρίτων μερών Third-party cookies

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές chat, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο στα cookies τρίτων μερών.

Cookies της GoogleAnalytics

Τα cookies της υπηρεσίας GoogleAnalytics είναι cookies ανάλυσης - καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπόeshop-faenza.gr. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της χρήσης, ενώ επίσης μας παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας και οι παροχές υπηρεσιών μας προς εσάς. Επίσης είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της GoogleAnalytics σχετικά με τον ιστότοπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.

 

Διαχείριση Cookies

Τα περισσότερα συστήματα πλοήγησης (browsers) στο διαδίκτυο, σας επιτρέπουν να ελέγχετε και να ρυθμίζετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του εκάστοτε περιηγητή. Μπορείτε να δείτε πώς, κάνοντας κλικ στο σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Εάν ο περιηγητής σας δεν βρίσκεται στη λίστα ή αν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org και συμβουλευθείτε τη για τις απαραίτητες ενέργειες. Επίσης όλοι οι προαναφερθέντες περιηγητές είναι ιδιοκτησία άλλων εταιρειών και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβειά τους.